DK 18 BĘDZIE DOSTOSOWANA DO PARAMETRÓW AUTOSTRADY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na przebudowę ostatniego odcinka drogi krajowej numer 18. Chodzi o ponad 21-kilometrowy fragment od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.

GDDKiA podkreśliła, że głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

Jak podano, wykonawca ostatniego odcinka trasy A18 będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto, w ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe.

Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Źródło: GDDKiA