ZAMIAST 40 TON ZESTAW WAŻYŁ PRAWIE 80

Zestaw przewożący elementy żurawia budowlanego zatrzymano do kontroli na krajowej „dziesiątce” w Trzeciewnicy 15 października. Zestaw skierowano na wagę ITD. Pomiar wykazał, że zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton ważył 79,5 tony. Tak znaczna masa nie pozostała bez wpływu na naciski osi. Podwójna oś napędowa ciągnika samochodowego była przeciążona o 8,7 ton – jej naciski zamiast dopuszczalnych 19 ton wyniosły 27,7 ton. Z kolei dopuszczalne naciski każdej z czterech osi naczepy (8 ton) zostały przekroczone od 3,1 tony do 3,25 tony. W tym przypadku ciężarówka powinna być pilotowana przez co najmniej jednego pilota. Tymczasem jechała bez wymaganego pilotażu.

Transport wstrzymano do momentu rozładowania nadmiaru przewożonego towaru na inny pojazd. Wobec przewoźnika toczy się postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Źródło: GITD