ZA CIĘŻKI, BEZ TARCZKI, BADAŃ I Z UKRAIŃSKIM PRAWEM JAZDY

Na jednej z dróg lokalnych koło Bydgoszczy inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli 4-osiową wywrotkę, którą lokalny przedsiębiorca przewoził ładunek sypki. Po skierowaniu punkt kontrolny wyposażony w stanowisko do ważenia okazało się, że pojazd jest o ponad 10 ton za ciężki: zamiast przepisowych 34 ton waży 44,25 ton. Z nacisk jego podwójnej osi napędowej przekraczał 19-tonową normą o 5,7 ton. Stan techniczny pojazdu również pozostawiał wiele do życzenia.

Podczas kontroli tachografu analogowego okazało się, że nie znajduje się w nim wykresówka – co oznacza, że kierowca nie rejestrował swoich okresów aktywności. Wątpliwości inspektorów wzbudziło także ukraińskie prawo jazdy kierowcy będącego obywatelem Polski. Weryfikacja uprawnień w systemie CEPiK wykazała, że wobec kierującego kilka lat wcześniej wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Jednocześnie kierujący nie okazał dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenia szkolenia okresowego oraz nie udokumentował posiadania braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Nie okazał on też żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez jego pracodawcę uprawnień przewozowych wymaganych przepisami ustawy o transporcie drogowym.

W związku z kierowaniem pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień dalsze czynności w tym zakresie przeprowadzili funkcjonariusze policji. Z tytułu stwierdzonej nienormatywności pojazdu, naruszenia zasad użytkowania tachografu oraz braku badań lekarskich i psychologicznych oraz dokumentów wymaganych w związku z wykonywanym przewozem drogowym wobec przedsiębiorcy zostały wszczęte postępowania administracyjne. W związku z odmową przyjęcia mandatów przez kierowcę zostanie złożony wniosek ukaranie do właściwego sądu.

Źródło: WITD Bydgoszcz