NOWE ROZPORZĄDZENIE – OŚRODKI SZKOLEŃ KIEROWCÓW DZIAŁAJĄ DALEJ

Wczoraj 3 listopada, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jest w nim jedna bardzo ważna zmiana dla kandydatów na kierowców i kierowców szkolących się w stosunku do rozporządzeń poprzednich.

Otóż w § 28 w ust. 11 (Zakazu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:) dodano punkt 6 w brzmieniu;

„Szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego”.

Czyli ośrodki szkoleń podpadając pod to wyłączenie póki co mogą działać dalej, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.