KAMERKI W SAMOCHODACH − O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Wielu kierowców instaluje w swoich samochodach kamery, twierdząc, że to najlepszy sposób, aby w sytuacji wypadku czy kolizji pokazać, jak naprawdę wyglądało całe zdarzenie. Ale czy ich używanie, a precyzując udostępnianie nagranych filmów jest do końca legalne?

Generalnie w Polsce można zgodnie z prawem zainstalować i używać kamerkę w samochodzie, niemniej już sprawa nie jest tak jednoznaczna, gdy dane nagranie chcemy opublikować np. w mediach społecznościowych, albowiem obowiązuje nas RODO… Nie łamie się tych przepisów, gdy filmik nagrywany jest dla prywatnych celów i nie udostępniamy publicznie nagrania. Nie dochodzi również do złamania przepisów RODO, jeśli takie nagranie udostępniane jest policji.

Należy jednak pamiętać, że polskie prawo chroni dane osobowe nawet tych, którzy łamią przepisy. I dlatego nie można ich dowolnie i bez zgody osób na nich przedstawionych przetwarzać.

Jeśli ktoś decyduje się na publikację nagrania w sieci, na których widać innych uczestników ruchu, powinien zadbać najpierw o to, aby na ich podstawie filmu nie można było zidentyfikować żadnych osób. Kwestią sporną jest upowszechnianie numerów rejestracyjnych nagranych pojazdów, ale powszechna praktyką jest również ich zasłanianie.

Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, której dobro osobiste zostanie naruszone, może domagać się:

  • zaniechania publikacji jej wizerunku,
  • usunięcia skutków naruszenia, np. poprzez złożenie przez naruszyciela oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. przeprosin zamieszczonych w prasie czy na określonej stronie internetowej),
  • zadośćuczynienia za doznaną w związku z rozpowszechnieniem jej wizerunku krzywdę,
  • zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,
  • dodatkowo poszkodowany może żądać naprawienia szkody majątkowej, jeżeli taka została wyrządzona na skutek bezprawnego udostępnienia jego wizerunku.

 

Należy również mieć świadomość, że w Europie nie ma jednolitych przepisów regulujących kwestię rejestratorów samochodowych i np. w Austrii i Portugalii ich posiadanie jest nielegalne. W niektórych krajach można mieć kamerkę w samochodzie, ale nie może ona ograniczać widoczności kierowcy (np. w Wielkiej Brytanii, na Słowacji i w Norwegii). Również sprawa publikacji i przechowywania filmów jest w różnych państwach odmiennie traktowana…