KATOWICKA DROGÓWKA PILOTOWAŁA TRANSPORT ZBIORNIKA NA TLEN

Do tworzonego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym tymczasowym szpitalu „covidowym” dotarł transport gigantycznego zbiornika na tlen. Skomplikowany transport dotarł do centrum Katowic przy asyście policji.

Katowicka drogówka pilotowała transport 27-tonowego zbiornika na tlen. Przewóz wielkiego ładunku drogami Katowic odbył się bez problemów i utrudnień w ruchu, jednak operacja wymagała częściowego wstrzymania ruchu na ulicach, na których odbywał się transport zbiornika.

Do rozładunku zbiornika, który ma pomieścić docelowo 50 ton tlenu użyto jednego z największych dźwigów w województwie, a w instalacji na tymczasowych fundamentach uczestniczyło blisko 18 osób.

Źródło: policja.pl