PRZEŁADOWANA „STONOGA” I CIĄGNIK Z PĘKNIĘTĄ TARCZĄ HAMULCOWĄ

Na autostradzie A1  okolicach Torunia, inspektorzy z grudziądzkiego oddziału kujawsko-pomorskiej ITD wytypowali do kontroli wieloosiowy zespół pojazdów (tzw. stonogę), którym przewoźnik drogowy z woj. mazowieckiego przewoził dwa 20-stopowe kontenery morskie wypełnione ładunkami drobnicowymi. Ponieważ istniało uzasadnione przypuszczenie, że zestaw może być przeładowany, inspektorzy skierowali go na punkt kontrolny wyposażony w stanowisko ważenia pojazdów. Tam okazało się, że zespół pojazdów waży 58,15 ton. Ponadto kontrola stanu technicznego ujawniła, że w ciągniku samochodowym jest pęknięta tarcza hamulcowa jednego z kół przednich – co stanowi usterkę zakwalifikowaną jako niebezpieczną.

Z tytułu  wykonywania przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym, a także w związku ze stwierdzoną usterką niebezpieczną, wobec przewoźnika zostały wszczęte postępowania administracyjne, a zestaw nie mógł kontynuować jazdy do czasu częściowego rozładowania nadwyżki przewożonego towaru i usunięcia usterki.

Źródło: WITD Bydgoszcz