UŻYWAŁ JEDNEJ WYKRESÓWKI PRZEZ… 4 MIESIĄCE

W trakcie kontroli jednego z pojazdów, który był oznakowany jak transport odpadów (choć przewożony był węgiel), lubelscy funkcjonariusze ITD stwierdzili nieprawidłowości w rejestrowaniu czasu pracy kierowcy.

Kontrola tachografu zainstalowanego w pojeździe wykazała, że kierowca używał wykresówki, ale jednej i tej samej od 30 lipca 2020 r. Z racji tego, że wykresówka była przeznaczona jedynie na 24 kolejne godziny zapisu, zaniechanie obowiązku jej wymiany spowodowało, że wykresy dokonane przez tachograf zachodziły na siebie, stały się nieczytelne i straciły jakąkolwiek wartość dowodową. W tym przypadku, niewłaściwa obsługa tachografu oznaczała w praktyce nierejestrowanie czasu pracy.

Konsekwencje poniesie nie tylko kierowca, którego ukarano mandatem karnym, ale również przedsiębiorca. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową.

Źródło: GITD