VIA CARPATIA NA PODKARPACIU NABIERA KSZTAŁTÓW

Rozpoczyna się postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla. Odcinki te, które będą stanowiły element międzynarodowej trasy Via Carpatia, będą miały w sumie 20,4 km długości.

S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe 

Odcinek drogi ekspresowej o długości 10,3 km będzie miał przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe, a także obwód utrzymania drogowego (OUD  Miejsce Piastowe).

S19 Miejsce Piastowe – Dukla 

Odcinek ten będzie miał długość 10,1 km, przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Dukla, miejsce obsługi podróżnych (MOP Równe).

S19 do granicy polsko-słowackiej w Barwinku

Obecnie na pozostałych odcinkach S19 na południe od Rzeszowa (74 km od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku), wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Zakończenie opracowywania dokumentacji i ich odbiór zaplanowano do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km długości.

Źródło: gov.pl