AMBITNE PLANY GDDKIA NA ROK 2021…

W minionym roku oddano do ruchu w sumie 137,8 km dróg. Pod tym względem obecny rok rysuje się zdecydowanie bardziej ambitnie.

GDDKiA zakłada, że do końca grudnia 2021 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych.

Na tak dobry wynik mają się złożą się m.in. trzy nowe odcinki autostrady A1 Tuszyn – granica z woj. śląskim (docelowo mają tam być dostępne po trzy pasy ruchu w każdą stronę). Planowane jest również oddanie odcinka innej, niezwykle ważnej dla województwa śląskiego inwestycji – niemal 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S1.

Oprócz tego w roku 2021 warunki jazdy mają zostać poprawione na planowanych do oddania odcinkach dróg ekspresowych S3, S7, S19 (Via Carpatia) czy S61 (Via Baltica), które nie tylko usprawnią transport w granicach Polski, ale stanowić będą również ważne części tras o znaczeniu międzynarodowym.

 Źródło: GDDKiA