KIEROWCY ZAWODOWI CHCĄ MODERNIZACJI MOP-ÓW, ALE…

Badanie preferencji i motywów korzystania z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), ocena jakości i zadowolenia ze świadczonych tam usług, a także określenie zmian, jakie powinny zostać na nich wdrożone – taki był cel badania przeprowadzony przez GDDKiA.

Z wypełnionych ankiet wynika, że główną przyczyną zatrzymywania się w Miejscach Obsługi Podróżnych jest chęć skorzystania z toalety (30 proc. odpowiedzi). Istotna z punktu widzenia użytkowników jest także potrzeba odpoczynku w czasie trasy (21 proc.) oraz konieczność zatankowania pojazdu (14 proc.).

W badaniu padło również pytanie, skierowane głównie do kierowców pojazdów ciężarowych, dotyczące zasadności rozbudowy MOP-w o dodatkowe, strzeżone i płatne miejsca postojowe z możliwością rezerwacji.

  • 32 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to dobre rozwiązanie, natomiast nie przewidują regularnego korzystania z takich miejsc.
  • 29 proc. korzystałoby z usługi, pod warunkiem jej rynkowej ceny.
  • Według 23 proc. użytkowników nie ma potrzeby rozbudowy MOP-ów o takie parkingi.

 

Źródło: GDDKiA