BĘDZIE WIĘCEJ PARKINGÓW DLA CIĘŻARÓWEK W NIEMCZECH?

Federalne Ministerstwo Transportu opracowało wytyczne dotyczące finansowania w celu stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla ciężarówek w promieniu trzech kilometrów od skrzyżowań autostrad. Kwota finansowania wyniesie początkowo 90 mln euro na następne trzy lata.

Dzięki nowemu programowi finansowania rząd federalny chce zachęcić prywatnych inwestorów do zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych dla ciężarówek w pobliżu autostrady.

Dofinansowanie ma dotyczyć budowy i rozbudowy miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, a także przeprojektowania istniejących terenów, które wcześniej nie były wykorzystywane jako parkingi dla ciężarówek.

Utworzone w ten sposób miejsca parkingowe powinny być otwarte przez cały rok co najmniej od 18.00 do 6.00, mieć minimum 30 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i wystarczające zaplecze sanitarne (toaleta, prysznic) oraz posiadać system, który rejestruje bieżące obłożenie.

Celem jest uruchomienie finansowania w pierwszej połowie 2021 r. Wytyczna ma początkowo obowiązywać do 2024 r., a ewentualna kontynuacja zależy od sukcesu w walce z brakiem miejsc parkingowych.

 

Źródło: eurotransport.de