UMOWA NA PRZEBUDOWĘ OSTATNIEGO ODCINKA A18 PODPISANA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na przebudowę południowej jezdni drogi krajowej nr 18 o długości 21 km. Do parametrów autostrady zostanie dostosowany odcinek od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.;
  • od km 11,86 do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.;
  • od km 33,76  – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – umowa podpisana 21 stycznia 2021 r., zakończenie planowane w 2023 r.;
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice – umowa podpisana 21 stycznia 2021 r., zakończenie planowane w 2023 r.

 

Źródło: MI