OSPO W SPRAWIE POMOCY DLA PRYWATNYCH PRZEWOŹNIKÓW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych, kilkukrotnie występowało do premiera Mateusz Morawieckiego oraz ministra Andrzeja Adamczyka o pomocy dla przewoźników, którzy posiadają podpisaną umowę na „dopłaty do biletów ulgowych”.

Apele w końcu osiągnęły zamierzony skutek i dopłaty dla przewoźników regularnych, którzy nadal wykonują obsługę linii komunikacyjnych będą rozliczane.

Dopłaty ma być stosowana proporcjonalnie „za styczeń 2021” na podstawie dopłaty przekazanej „za styczeń 2019 roku” (za luty 2021r. dopłata przekazana za luty 2019 r. itd.)

Więcej info:

pomoc dopłaty do biletów ulgowych 2021

Jednocześnie OSPO informuje, że dalej zabiega o wsparcie dla przewoźników działających na podstawie „przeważającego kodu PKD 49.31.Z”, którzy niewątpliwie zostali bardzo skrzywdzeni pominięciem ich w obecnych „Tarczach”.

 

Źródło: OSPO