ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

1 lutego w Dzienniku Ustaw pod poz. 212 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Rozporządzenie określa:

1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zwanych dalej „zezwoleniami”;

2) sposób i tryb wydawania zezwoleń;

3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt;

4) wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem. § 2. 1.

 

Organ właściwy do wydania zezwolenia określa warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego na podstawie następujących kryteriów:

1) terminu oraz godzin przejazdu,

2) prędkości przejazdu,

3) organizacji ruchu,

4) zabezpieczenia urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym,5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Pełna treść rozporządzenia pod linkiem

D2021000021201

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13. marca br.