20-LATEK BEZ UPRAWNIEŃ, ZEZWOLENIA I Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

7 lutego br., w okolicach m. Chojno Nowe (DK 12), funkcjonariusze z WITD w Lublinie zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Jak się okazało oba pojazdy miały zjazdowe tranzytowe numery rejestracyjne. Po analizie dokumentów ustalono, że ukraiński przedsiębiorca zakupił wyżej wspomniane pojazdy a dodatkowo na ładowni znajdowały się 3 samochody osobowe.

Już wstępna analiza dokumentów wykazała, że kierowca… nie posiada prawa jazdy uprawniającego go do prowadzenia samochodów ciężarowych. Ale to nie jedyny problem przewoźnika. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego pojazdem na numerach rejestracyjnych tranzytowych jest możliwe, ale wyłącznie bez ładunku. Dodatkowo, sposób przewozu urągał wszelkim zasadom obowiązującym w transporcie. Kierowca zamocował tylko jeden z pojazdów – tj. pierwszy od tyłu. Pozostałe 2 stały swobodnie na ładowni obijając się wzajemnie o siebie.

Zniszczony ładunek, to nie jedyny problem przewoźnika. Aby kontynuować przewóz musiał rozładować przewożone pojazdy i w stanie pustym będzie mógł kontynuować przejazd przez Polskę, oczywiście dopiero po uiszczeniu maksymalnej kaucji na poczet grożącej kary pieniężnej tj. 12 000 złotych. Kierowcę ukarano dwoma mandatami po 500 zł za niezabezpieczenie ładunku i brak prawa jazdy.

Do czasu uiszczenia kaucji i przysłania kierowcy z uprawnieniami, pojazd usunięto – na koszt przewoźnika –  na wyznaczony parking strzeżony.

Źródło: WITD Lublin