WIÓZŁ „ADR-Y” BEZ ZABEZPIECZENIA I ODPOWIEDNIEGO OZNAKOWANIA

9 lutego funkcjonariusze z WITD w Lublinie skontrolowali, należący do polskiego przewoźnika, ciągnik siodłowy z naczepą przewożący do Rosji ładunek 21 ton łatwopalnej farby zapakowanej w bębny stalowe (1A2). Kontrola ładowni wykonana przez inspektorów wykazała, że ładunek nie został zabezpieczony przed ewentualnym przemieszczeniem się. Tym samym groziło to niekontrolowanym przemieszczeniem ładunku podczas wykonywania manewrów na drodze, a nawet spadnięciem z ładowni i potencjalnym pożarem.

Dalsze oględziny pojazdu wykazały, że obowiązkowa tablica barwy pomarańczowej, ostrzegająca innych kierowców, że pojazd przewozi towary niebezpieczne, nie została zamocowana w sposób właściwy, tzn. nie gwarantowała pozostania jej w miejscu mocowania po 15 minutach przebywania w ogniu, bo przymocowano ją za pomocą plastikowych opasek zaciskowych.

Dodatkowo nie posiadała ona wymaganych właściwości odblaskowych i była nadmiernie zniszczona i zużyta. Stwierdzono także, że obie wymagane przy takim transporcie 6 kg gaśnice nie posiadały ważnej kontroli okresowej.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 1700 zł, a na kierowcę nałożono grzywnę w kwocie 1000 zł. Zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Źródło: WITD Lublin