DOLNOŚLĄSKA KAS WYKRYŁA 40 TON ODPADÓW

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 2 nielegalne transporty odpadów z Niemiec do Polski – 24 ton złomu i 16 ton używanej odzieży.

W pierwszym przypadku, podczas rutynowej kontroli na autostradzie A4 w Jędrzychowicach, wykryto nielegalny przywóz złomu metali z Niemiec do Polski. W prawie 24 tonowym ładunku przywożonym dla dwóch polskich odbiorców, niemal połowa była przewożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeden z odbiorców nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie i nie był w stanie dokonać odzysku lub unieszkodliwienia złomu w sposób zgodny z przepisami.

W drugim, w czasie kontroli innego transportu z Niemiec w naczepie przewożonych było 16 ton używanej odzieży. I w tym przypadku odbiorca odpadów nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub utylizacji w sposób zgodny z przepisami.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał oba przewozy za nielegalne w związku z czym naczepy wraz z towarem zajęto do postępowania karnego. Przewoźnicy w postępowaniu administracyjnym są zagrożeni karą 13 tys. zł, a odbiorcy w postępowaniu karnym do 500 tys. zł.

 

Źródło: KAS