PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ OSTATNIEGO ODCINKA S7 W MAŁOPOLSCE

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów – Szczepanowice.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 5,3 km wraz z obiektami inżynierskimi, infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Zadaniem wykonawcy będzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.

Oprócz budowy ciągu głównego S7 zaplanowano przebudowę istniejących dróg, zapewnienie dojazdu do nieruchomości, budowę dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej, budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę systemu odwodnienia terenu, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych.

Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło – Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów – Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice – Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

Źródło: GDDKiA