STANOWISKO POLSKIEGO MINISTERSTWA POTWIERDZONE PRZEZ KE

W trakcie przyjmowania pakietu mobilności, Komisja złożyła deklarację dotyczącą jego dwóch aspektów – wymogu obowiązkowego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz – stosowania ograniczeń kabotażowych na wykonywanie międzynarodowego kombinowanego transportu. Komisja wyrażała obawę, że są one sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Ponieważ te dwa przepisy nie zostały poddane ocenie wpływu w trakcie procesu legislacyjnego, Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia dokładnej oceny ich prawdopodobnego wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek. Oba badania zostały przeprowadzone przez niezależnych konsultantów.

W czasie ich analizy okazało się, że opublikowane przez Komisję Europejską oceny skutków wprowadzenia niektórych przepisów pakietu mobilności potwierdziły zastrzeżenia zgłaszane przez polskie Ministerstwo Infrastruktury w trakcie procesu legislacyjnego. Analizy Komisji potwierdziły obawy Polski, ale także i innych państw członkowskich o negatywnym wpływie przepisów Pakietu na klimat i środowisko w Europie.

Wyniki badań wskazują, że obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby i restrykcje nałożone na operacje transportu kombinowanego mogą mieć negatywne skutki, w tym wpływać na wzrost emisji z sektora transportu, w związku z czym, stosowanie tych dwóch przepisów może skutkować w sumie emisją nawet do 3,3 miliona dodatkowych ton CO2 rocznie w Unii Europejskiej.

 

Źródło: MI