PRZEWOŹNIK RECYDYWISTA ZNOWU KOMBINOWAŁ Z TACHO

W trakcie przejazdu odcinkiem drogi ekspresowej S3 funkcjonariusze WITD z Wrocławia wytypowali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zatrzymanego pojazdu i weryfikacji działania tachografu okazało się, że posiadał on nielegalną dodatkową funkcję umożliwiającą rejestrację odpoczynku kierowcy podczas jazdy.  Funkcja ta uruchamiana była specjalną kombinacją przycisków obsługowych tachografu oraz wynikała z niedozwolonej ingerencji w oprogramowania tachografu. Był to jednej z najbardziej zawansowanych sposobów manipulacji urządzeń rejestrujących.

Na uwagę zasługuje fakt, iż decyzja o zatrzymaniu pojazdu nie była przypadkowa. W 2017 r., następnie w 2020 r. inspektorzy przeprowadzili kontrole dwóch pojazdów tego samego przewoźnika, które zakończyły się również ujawnieniem niedozwolonych urządzeń wpływających na pracę tachografu.

Były to jednak ingerencje znacznie mniej zaawansowane techniczne, niż ta ujawniona podczas ostatniej kontroli. W trakcie przejazdów tymi pojazdami kierowcy również mogli rejestrować odpoczynek, zamiast rzeczywistej aktywności, którą była jazda.

W związku z ujawnionym naruszeniem, inspektorzy wszczęli wobec przewoźnika postępowanie administracyjne.

Pojazd skierowali do serwisu tachografów celem doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

Mając na uwadze możliwość popełnienia przestępstwa inspektorzy sprawę przekazali funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Legnicy.

Źródło: WITD Wrocław