PRZESZŁO PÓŁ MILIARDA ZŁOTYCH NA PRZYGRANICZNĄ CZĘŚĆ S19

Podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S19 między granicą z Białorusią w Kuźnicy a Sokółką. To już piąty przetarg ogłoszony w ubiegłym roku na podlaskie odcinki S19, który zostaje zakończony podpisaniem umowy z wykonawcą. Tym samym w realizacji jest już ponad 56 km drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.

Wartość kontraktu budowlanego na odcinek Kuźnica – Sokółka to 526,22 mln zł. Za tą kwotę wykonawca, firma PORR, wybuduje 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki, z tego w standardzie drogi ekspresowej S19 – 10,5 km, a w standardzie klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) – 5,25 km. Cała droga ma być przystosowana do ruchu ciężkiego o nośności 11,5 t/oś.

Przy przejściu granicznym zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe).

Powstaną 2 węzły: Kuźnica oraz Sokółka Północ. Inwestycja zakłada również budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jednego wiaduktu kolejowego.

Przewidziano też budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Popławce, w kierunku wjazdowym do Polski oraz MOP Wojnowce, w kierunku Białorusi, gdzie powstanie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na przełom 2024 i 2025 r.

 

Źródło: MI