TYM RAZEM ZAWINILI NIE TYLKO KIEROWCY

W nocy z 16 na 17 marca inspektorzy Transportu Drogowego prowadzili działania, na drodze ekspresowej S3 na terenie powiatu legnickiego, ukierunkowane na kontrolę pojazdów nienormatywnych. Wytypowano i zatrzymano do kontroli dwa zestawy pojazdów, którymi przewożono elementy elektrowni wiatrowych. Już na pierwszy rzut oka pojazdy znacząco przekraczały dopuszczalne wymiary. Okazał się również, że przejazd nie był zabezpieczony poprzez dostateczną ilość pojazdów pilotujących. Brakowało bowiem pojazdu poprzedzającego przejazd.

W wyniku zmierzenia zatrzymanych zestawów pojazdów stwierdzono, że jeden z nich przekraczał długość 54, a kolejny 33 metry. Szerokość pierwszego przekraczała 4,2, a następnego 3,3 metra. Kierowcy okazali wymagane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Naruszone zostały jednak zasady dotyczące ich pilotowania. Brakowało jednego pojazdu pilotującego, który powinien przemieszczać się przed zatrzymaną kolumną pojazdów. Dwa kolejne jadące za kontrolowanymi pojazdami były nieprawidłowo oznakowane wymaganymi „tablicami pojazdu pilotującego”, które były umieszczone z tyłu pojazdu zamiast na dachu, co powodowało, że nie były widoczne. Na pojazdach nie umieszczono również informacji o szerokości pilotowanych pojazdów.

W wyniku analizy czasu pracy kierowców inspektorzy stwierdzili, że jeden z kierowców ma zarejestrowany okres jazdy krótszy od drugiego o około 1 godzinę, a obaj przewóz rozpoczęli z tego samego miejsca załadunku o tym samym czasie. Jak się okazało, część trasy kierujący pokonał bez włożonej karty do tachografu.

Inspektorzy stwierdzili również naruszenia dotyczące skrócenia wymaganego okresu odpoczynku oraz braku wymaganych wpisów związanych z aktywnościami kierowców oraz wskazujących na kraje rozpoczęcia  i zakończenia dziennych okresów pracy kierowcy.

W związku z powyższym inspektorzy wszczęli 4 postępowania administracyjne wobec przewoźnika realizującego przewozy i firmę odpowiedzialną za pilotowanie kontrolowanych pojazdów, a na kierowców inspektorzy nałożyli mandaty karne.

Źródło: WITD Wrocław