OBWODNICA OLESNA JUŻ W BUDOWIE!

Początek nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarki, a koniec na granicy województw opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami ekspresówki. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei dla odcinka od obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu.

Inwestycja obejmuje budowę 24 obiektów mostowych, w tym dwóch wiaduktów nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości 135 m i 126 m. W ramach zadania powstanie ponadto węzeł Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487. Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Zakończenie prac budowlanych jest planowane w IV kw. 2022 r. Wartość umowy na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj to 667 mln zł.

Źródło: GDDKiA