PROWADZIŁ 19. GODZINĘ BEZ PRAWIDŁOWEGO ODPOCZYNKU DZIENNEGO

Funkcjonariusze z suwalskiego oddziału WITD w Białymstoku w piątek 26 marca 2021r. na drodze krajowej nr 8 w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę. Samochodem z terytorium Belgii na Litwę przewożone były materiały niebezpieczne o kodach UN 1950 aerozole duszące oraz UN 1993 materiał zapalny ciekły.

Okazało się, że kierujący zestawem ciężarowym w chwili zatrzymania prowadził samochód już 19. godzinę bez prawidłowego odpoczynku dziennego. Dodatkowo posługiwał się cudzą kartą oraz skrócił o ponad 6 godzin odpoczynek dzienny i przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia bez wymaganej przerwy.

Kierowca wpłacił kaucję na poczet postępowań wobec podmiotu wykonującego przewóz oraz osoby zarządzającej transportem w łącznej wysokości 10 850 zł. oraz opłacił nałożone na niego mandaty karne w kwocie 3 750 zł. Dalszą podróż mógł kontynuować po wykonaniu prawidłowego odpoczynku.

Zatrzymano kartę, którą kontrolowany nie miał prawa się posługiwać. Będzie ona zwrócona na Litwę do uprawnionego organu.

 

Źródło: WITD Białystok