WYŻSZE MANDATY ZA BRUDNY POJAZD W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2021.556).

Zmienione zostało brzmienie tabeli A załącznika „Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy”.

Zmiany dotyczą m.in.:

* nieutrzymywania przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym (zmiana mandatu 100-250 zł);

* nieumieszczenia przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia (obecnie mandat to 150 zł).

 

Rozporządzenie wchodzi w życiu z dniem 10. kwietnia br.

Mandat może być nałożony na kierowcę autobusu, busa, taksówki a także przewoźnika.

 

Źródło: RCL