ŚWIĄTECZNE ZAKAZY DLA CIĘŻARÓWEK W POLSCE UTRZYMANE

Mimo apelu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury w sprawie zniesienia świątecznych zakazów jazdy, ten utrzymał obowiązujące rozporządzenie.

Zakazy będą więc obowiązywać na dotychczasowych zasadach:

– 3 kwietnia (sobota) w godz. 18:00 – 22:00,
– 4 kwietnia (niedziela) w godz. 8:00 – 22:00,
– 5 kwietnia (poniedziałek). w godz. 8:00 – 22:00. 

Zakazy nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

– do przewozu lekarstw i środków medycznych,
– dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
– do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
– do przewozu żywych zwierząt,
– w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
– przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu. 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

– pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
– pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.