Z LICZNIKA CIĘŻARÓWKI ZNIKNĘŁO 36 TYS. KM

30 marca podczas rutynowych czynności w miejscowości Twardawa (DK 40), zespół inspektorów z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału WITD w Opolu, zatrzymał do kontroli samochód ciężarowy marki Mercedes-Benz, którym mieszkaniec Nysy wykonywał krajowy transport drogowy na rzecz polskiego przewoźnika. W toku kontroli inspektorzy sprawdzili zatrzymany pojazd w bazie CEPiK. Porównanie danych zapisanych w CEPiK z faktycznym wskazaniem licznika wykazało, że 4 dni wcześniej tj. 26.03.2021, podczas przeglądu technicznego pojazd miał przebieg o ponad 36 tys. kilometrów większy niż w dniu kontroli.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na punkt kontrolny wezwany został patrol Policji z KPP w Prudniku, który wykonał dalsze czynności w sprawie.

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 306a Kodeksu Karnego nieuprawniona zmiana stanu drogomierza pojazdu jest przestępstwem. Grozi za nie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: WITD Opole