WIÓZŁ ODPADY DO ODBIORCY, KTÓRY SIĘ ICH NIE SPODZIEWAŁ…

W czasie rutynowej kontroli Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała na autostradzie A4 zestaw z transportem odpadów.

Kierowca przewoził 24 tony piasku szklanego.  Z tym tylko, że… wskazany w dokumentach odbiorca towaru nie tylko się go nie spodziewał, ale też nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia, w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny. Naczepę z towarem zajęto do postępowania karnego. Przewoźnikowi grozi kara 13 tys. zł, a prawdziwemu odbiorcy do 500 tys. zł.

Źródło: KAS