BETONOMIESZARKA ZAMIAST 32 WAŻYŁA… 47 TON

9 kwietnia w Kamieniu (DW 747), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli betonomieszarkę. Wynik ważenia zaskoczył inspektorów. Okazało się, że rzeczywista masa pojazdu z ładunkiem wyniosła 47,2 tony, czyli o 47% powyżej dopuszczalnego limitu (32 t). Również nacisk podwójnej osi napędowej (III, IV oś pojazdu) był przekroczony i wyniósł 33,8 tony, czyli o 87% powyżej normy (18 t.)

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami pojazd nie mógł kontynuować przejazdu. Przewoźnik na punkt kontrolny wysłał kolejne dwa pojazdy przystosowane do przewozu betonu wraz z pompą, by dokonać przeładunku.

Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne skutkujące nałożeniem kary pieniężnej, w wysokości nawet 25 000 złotych. Dodatkowo będzie rozpatrywana odpowiedzialność załadowcy w tym zakresie.

Źródło: WITD Lublin