UMOWY NA KOLEJNE ODCINKI A2 SIEDLCE – BIAŁA PODLASKA PODPISANE

Porozpoczyna się realizacja ostatnich dwóch odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. 14 kwietnia 2021 r. podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę 19 km odcinka Siedlce Zachód – Malinowiec oraz 12,5 km odcinka węzeł Łukowisko – Swory.

Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowalne. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną też węzły drogowe, drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, realizacja autostradę A2, ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki.  Dzięki niej poprawi się m.in.  dostępność komunikacyjna Polski Wschodniej.

Trasa o łącznej długości ponad 30 km ma być gotowa w 2024 r.

Źródło: MI