AUTOBUSY Z PAPIEROWYMI TABLICAMI REJESTRACYJNYMI

Funkcjonariusze śląskiego oddziału ITD skontrolowali dwa pojazdy wykonujące przewozy osób na liniach regularnych, które swój bieg kończyły na dworcu autobusowym w Będzinie. Nie miały one oryginalnych, urzędowo wydanych tablic rejestracyjnych. W ich miejsce umieszczono wydrukowane na papierze numery rejestracyjne pojazdów. Przepisy prawa o ruchu drogowym jasno wskazują, że pojazdy powinny być zaopatrzone w legalizowane tablice rejestracyjne i nie przewiduje się od tej zasady wyjątków.

W tym przypadku właściciel pojazdów zdecydował się na taki niezgodny z przepisami zabieg, aby nie unieruchamiać swoich pojazdów w momencie gdy dokonywał czynności związanych z ich rejestracją w urzędzie. Pojazdy miały ważne przeglądy i były sprawne technicznie, toteż jedyną konsekwencją tej porządkowej natury nieprawidłowości było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych.

Źródło: WITD Katowice