OBWODNICA METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ W REALIZACJI

16 kwietnia 2021 r. zostały zawarte umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w ciągu drogi ekspresowej S6. Pierwszy odcinek między Chwaszczynem a Żukowem ma długość 16,3 km. Drugi to 16-kilometrowy odcinek między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe wraz z 7-kilometrową obwodnicą Żukowa. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II kwartale 2025 r.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to trasa, której budowa pozwoli na usprawnienie układu komunikacyjnego Trójmiasta i Pomorza Gdańskiego. Dzięki niej ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza tereny zurbanizowane i zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział minister A. Adamczyk.

Podpisane umowy obejmują wykonanie projektu i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Wykonawcy na podstawie Koncepcji programowej opracują dokumentację techniczną, a następnie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną prace budowlane. Wybudowana trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową (po dwa pasy w każdym kierunku), z rezerwą pod trzeci pas. Łączna długość nowej trasy wraz z obwodnicą Żukowa to ok. 39 km.

Źródło: MI