KOLEJKI NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ – INTERWENCJA ZMPD

Jak poinformowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, od 19 kwietnia otrzymują oni niepokojące sygnały od polskich przewoźników drogowych o wydłużonym czasie odpraw granicznych na drogowych przejściach granicznych z Białorusią na wjazd do Polski. Problemy występują głównie na przejściu drogowym Koroszczyn – Kozloviche.
Do odprawy oczekuje ok. 450 pojazdów ciężarowych, co przekłada się na ok. 10-kilometrową kolejkę. Polscy przewoźnicy informują, że liczba pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy z Polską może wynosić nawet 600 ciężarówek.
W związku z tym ZMPD podjęło interwencję bezpośrednio w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz Oddziale Celnym w Koroszczynie.

Pismo pod linkiem

zmpd

 

Źródło: ZMPD