BĘDĄ NOWE OBWODNICE NA PODKARPACIU

Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, zatwierdził Programy Inwestycji dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargów na opracowanie Koncepcji Programowej dla każdej z obwodnic, co planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części regionu. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnic ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas.

Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnic.

Źródło: GDDKiA Rzeszów