PRZEJECHAĆ NA „ŻÓŁTYM”, CZY NIE? OTO JEST PYTANIE…

Według przepisów o ruchu drogowym, jeśli sygnalizator pokazuje żółte światło, kierowca musi zatrzymać się jeszcze przed sygnalizatorem. W praktyce, jednak wielu ma wątpliwości co zrobić. Odpowiedź zależy w głównej mierze od tego, jak daleko od sygnalizacji świetlnej się znajdujemy w momencie gdy na sygnalizatorze pojawi się żółte światło oraz jakie warunki atmosferyczne panują na drodze.

Dlatego zdarzają się sytuacje, w których dużo większe zagrożenie może przynieść próba zatrzymania się przed sygnalizacją.

Kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym) tę kwestię ujmuje tak…

§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

  • sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
  • sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  • sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator,
  • sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie — zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

 

Niemniej, próba przejechania na żółtym świetle może być ryzykowna, ponieważ kiedy kierowca nie zatrzymuje się, dojeżdżając do sygnalizatora z żółtym światłem, najprawdopodobniej przejeżdża już wówczas, gdy świeci się światło czerwone. W tym czasie na pasach mogą pojawić się przechodnie albo samochody jadące w innym kierunku.

Warto również przypomnieć, że wjeżdżanie za sygnalizator, kiedy jest to zabronione jest wykroczeniem, za które grozi kierowcy mandat mogący wynieść nawet do 500 zł oraz 6 punktów karnych.