CIĘŻARÓWKI PRZEŁADOWANE I BEZ STOSOWNEGO OZNACZENIA

Dwa czteroosiowe pojazdy ciężarowe zatrzymano wczoraj Katowicach obok terenu lotniska „Muchowiec”. Pojazdy te przewoziły w niezabezpieczonej plandeką skrzyni ładunkowej ziemię z wykopu, która wystawała ponad krawędzie burt.

Szczegółowa kontrola przewożonego ładunku wykazała, że przewożona mieszanina ziemi i kamieni stanowi odpad (o kodzie 17 05 04). Weryfikacja danych w elektronicznym systemie BDO wykazała, że przedsiębiorca zgłosił kontrolowane przewozy odpadów do systemu, jednakże obydwa pojazdy nie były oznakowane wymaganymi tablicami z napisem „ODPADY”. Z tytułu naruszenia przepisów o przewozie odpadów przedsiębiorcy będzie grozić niestety maksymalna przewidziana ustawą o transporcie drogowym kara, czyli 12 tys. zł z każdej z tych dwóch kontroli.

Kontrola rzeczywistej masy całkowitej oraz nacisków osi wykazała z kolei dość poważne przekroczenia parametrów pojazdów, skutkujące stwierdzeniem, że obydwa pojazdy są nienormatywne. Dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów, wynosząca 32 t, przekroczona była w jednym z pojazdów o 20,3% a w drugim o 26,2%, z kolei naciski osi podwójnych napędowych (dopuszczalny 18 t) o odpowiednio 43,3% oraz o 50,5%! Przepisy nie zezwalają na przewóz pojazdem nienormatywnym ładunku „podzielnego”, więc żadne zezwolenie nawet nie wchodziło w grę. Z uwagi na przekroczenia parametrów o ponad 20% kara za tego typu naruszenie to – zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym – 15 tys. zł – w każdym z dwóch przypadków.

W tym przypadku podwójna niesolidność w wykonywaniu przewozów może przedsiębiorcę także podwójnie kosztować, gdyż łącznie grożąca mu kara z kontroli tych dwóch pojazdów to 54 tys. zł.

Źródło: WITD Katowice