OGRANICZENIA I ZAKAZY RUCHU DLA CIĘŻARÓWEK W POLSCE

Ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, określają przepisy obwieszczenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 1 października 2019 (DzU poz. 1968).

W „długi” weekend majowy okresowe ograniczenia oraz zakazy ruch w Polsce obowiązują następująco:

 • piątek (30 kwietnia) – w godz. 18.00-22.00
 • sobota (1 maja) – w godz. 8.00-22.00
 • niedziela (2 maja) – w godz. 18.00-22.00
 • poniedziałek (3 maja) – w godz. 8.00-22.00

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub    świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

 • pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
 • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pełny tekst obwieszczenia