UMOWY NA DOKUMENTACJĘ DLA OBWODNIC PRZEMYŚLA I MIEJSCA PIASTOWEGO PODPISANE

Zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 oraz obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. Obie inwestycje, o łącznej długości ponad 44 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Przemyśla

Planowana trasa o długości ok. 22 km powstanie w nowym śladzie dróg krajowych nr 28 i 77. Jej budowa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząca przez Przemyśl w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce

Obwodnica Miejsca Piastowego

Jej planowana długość to ponad 22 km. Budowa obwodnicy pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, ponieważ DK28 to jeden z najważniejszych korytarzy prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) na wschód, tj. do przejścia granicznego w Medyce.

Źródło: GDDKiA