SPRZĄTANIE KABINY BĘDZIE SŁONO KOSZTOWAĆ KIEROWCĘ

2 maja 2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Chojno Nowe, zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą należący do ukraińskiego przedsiębiorcy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że kierujący nie posiada ważnej polisy zielonej karty (OC) na ciągnik siodłowy. Jak wyjaśnił kierowca, w podróż zabrał dwie polisy. Pierwsza z nich ważna była do 30.04.2021 r. a druga ważna od 1.05.2021. Wyjaśnił także, że podczas odpoczynku w sobotę postanowiło posprzątać kabinę. Doszło jednak do fatalnej pomyłki, bo zamiast starej nieważnej polisy, wyrzucił do kosza nową.

Konsekwencje tego działania będą jednak niezwykle kosztowe. Pojazd został usunięty z drogi na koszt przewoźnika. W związku z powyższym kierowca, by kontynuować swą jazdę, musi przedstawić ważną polisę OC i dokonać wpłaty 8400 złotych na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: WITD Lublin