WJECHALI DO POLSKI UKRYCI W TRANSPORCIE RUDY CYNKU

Nielegalni migranci zostali ujawnieni na terenie powiatu olkuskiego, podczas otwierania naczepy macedońskiej ciężarówki przewożącej rudę cynku. W trakcie rozładunku  przewożonego towaru, kierowca samochodu zauważył ukrytych dwóch mężczyzn, których pomimo próby, nie zdołał ująć. Mężczyźni zostali dopiero zatrzymani przez interweniujących funkcjonariuszy policji. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów legalizujących ich pobyt w Polsce. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali migrantów.

Następnie ustalono, że mężczyźni z pomocą przemytników zostali umieszczeni na terenie Serbii w naczepie samochodu ciężarowego przewożącego rudę cynku. Celem ich podróży była Europa Zachodnia.

Wobec obywateli Afganistanu wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

 

Źródło: Karpacki Oddział SG