WYKRESÓWKI Z KABINY „WYWIAŁ WIATR”

5 maja w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 10 w Szczecinie, zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy z naczepą.

Jak się później okazało kierowcą tego zestawu był sam właściciel. Poproszony o okazanie do  kontroli drogowej wykresówek oświadczył, iż „wywiał” je wiatr z kabiny pojazdu. Po dokładnej analizie okazanych dokumentów oraz z oświadczenia kierowcy okazało się, iż ten wjeżdżając na załadunek nie miał włożonej wykresówki do tachografu, przez co nie rejestrował swoich aktywności.

Dodatkowo nie zabezpieczył przewożonego ładunku nawozów. Stan techniczny również budził wiele zastrzeżeń u kontrolujących inspektów. Wycieki oleju silnikowego spowodował, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz zakaz dalszej jazdy.

Za niezabezpieczenie ładunku oraz fatalny stan techniczny kierujący został ukarany mandatami karnymi a w sprawie pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone maksymalną karą, ograniczoną ustawowo do 12 tysięcy złotych. Jednocześnie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec zarządzającego transportem drogowym w kontrolowanej firmie.

 

Źródło: WITD Szczecin