CZYŻBY KONIEC Z WWOŻENIEM DO POLSKI NIELEGALNYCH ODPADÓW?

Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Giełda Papierów Wartościowych podpisały listy intencyjne w sprawie inicjatywy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL).

W ramach planowanej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zarządzającym Bazą Danych Odpadowych, przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów. W przypadku pojazdów z zarejestrowanym rodzajem ładunków (odpady, materiały niebezpieczne i mogące mieć negatywny wpływ na środowisko) – Polski Cyfrowy Operator Logistyczny będzie mógł udostępniać dane dotyczące pozycji, na przykład takich jak miejsca przekroczenia granicy czy miejsca docelowego rozładunku – co może pomóc w wykrywaniu nielegalnych transportów i składowisk odpadów.

Zdaniem ministra Michała Kurtyki utworzenie PCOL pozwoli m.in. na pilotażowe przetestowanie mechanizmu monitorowania przewozu odpadów z wykorzystaniem urządzeń GPS w naszym kraju. Dzięki nowej inicjatywie, pozyskane informacje pozwolą na wdrożenie bardziej skutecznych rozwiązań przeciwdziałającym nielegalnemu transportowi odpadów w Polsce.

Źródło: KAS