KOLEJNY ODCINEK JEZDNI NA „GIERKÓWCE” PRZEKAZANY KIEROWCOM

Piotrków Trybunalski – Kamieńsk to ostatni odcinek budowanej autostrady, gdzie jazda odbywa się jeszcze po starej jezdni tzw. „Gierkówki”. Wynika to z faktu, że podpisanie umowy na projekt i budowę tego fragmentu trasy, a w konsekwencji rozpoczęcie prac, nastąpiło najpóźniej. Postępy robót na inwestycji są zgodne z harmonogramem. Dotychczas kierowcy mieli do dyspozycji 4 kilometry nowej jezdni – od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Katowic. Teraz nową jezdnią dojadą od Piotrkowa do Woli Krzysztoporskiej, co stanowi już ponad jedną czwartą długości całego odcinka Piotrków Trybunalski – Kamieńsk. Ruch – wzorem pierwszego oddanego tam odcinka – prowadzony jest w układzie 1+1, czyli dla każdego kierunku jazdy wyznaczono jeden pas ruchu. Obowiązuje także ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Wykonawca zapowiada systematyczne przekazywanie kolejnych odcinków nowej, wschodniej jezdni. Przekazanie ostatniego z nich ma nastąpić w wakacje. Tym samym stara, znana wszystkim „Gierkówka” przejdzie do historii, a zastąpi ją nowoczesna trasa.

Źródło: GDDKiA