OBWODNICA STALOWEJ WOLI I NISKA OTWARTA

Od 15 maja 2021 r. kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Nowa droga w ciągu drogi krajowej nr 77 ma 15,3 km długości. To jedna z dziesięciu obwodnic realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa podkarpackiego.

Trasa obwodnicy poprowadzona została po północno-wschodniej stronie Stalowej Woli i Niska. W ramach inwestycji została wybudowana jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o nawierzchni odpornej na koleinowanie, a także węzeł łączący obwodnicę z drogą powiatową oraz cztery ronda komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, strefą przemysłową, Niskiem oraz z drogą krajową nr 19.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska uzyskała dofinansowanie ze środków UE. Całkowity koszt projektu to ponad 297 mln zł, a wysokość wsparcia UE to ponad 194 mln zł.

Źródło: GDDKiA