30 TYS. LITRÓW NIELEGALNEGO PALIWA ZAJĘTE PRZEZ KAS

Na terenie posesji w powiecie łukowskim KAS wykryła nielegalny obrót paliwami. W pomieszczeniach gospodarczych oraz na naczepie pojazdu ciężarowego znajdowało się ok. 30 tys. litrów substancji ropopochodnej. Zabezpieczono również samochód ciężarowy z pustymi pojemnikami oraz aparaturą do przepompowywania paliwa. Zatrzymano dwie osoby.

Zgodnie z zabezpieczoną dokumentacją towar jechał z Niemiec na Słowację. Miał jednak trafić do nielegalnego obrotu na terenie woj. lubelskiego.

Zabezpieczony na miejscu ciągnik siodłowy z naczepą nie był zgłoszony w Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów SENT. Towar był transportowany w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami – w zbiornikach bez wymaganych atestów oraz bez odpowiednich oznaczeń ADR.

Sprawcy, który nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów, grozi kara wysokości do 100 tys. zł.

Źródło: KAS