PRZYPOMINAMY O OGRANICZENIACH W RUCHU W NAJBLIŻSZY WEEKEND

Zielone Świątki inaczej nazywane Świętem Zesłania Ducha Świętego to ważny dzień w kalendarzu liturgicznym. Dla kierowców w wielu krajach, w tym również w Polsce oznacza to zakaz jazdy ciężarówkami o DMC pow. 12 ton.

Z racji tego, ze święto przypada w najbliższą niedzielę, 23 maja w Polsce ograniczenia jazdy będą obowiązywać w sobotę w godz. 18.00-22.00 i w niedzielę w godz. 8.00-22.00.

 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują, m.in. pojazdów używanych:

  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub    świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

  • pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

pełny tekst obwieszczenia