CIEKNĄCY ZBIORNIK PALIWA ZAMOCOWANY M.IN. NA PASIE I… SZNURKU

W Tchórzewie (DK19), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd ciężarowy zarejestrowany na terenie powiatu kieleckiego.

Kontrola stanu technicznego ciągnika siodłowego wykazała, że jedno z mocowań zbiornika paliwa zostało zastąpione, niepewnie zamocowanym, pasem transportowym. Dodatkowo z pojazdu kapało paliwo wprost na jezdnię. Usterka pojazdu została zakwalifikowana do kategorii usterek niebezpiecznych.

Zakazano dalszej jazdy i zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu do czasu wykonania naprawy. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 2000 zł. Dopuszczenie przez przewoźnika do ruchu pojazdu w takim stanie może także skutkować cofnięciem uprawnień transportowych.

Źródło: WITD Lublin