KOLEJNA NIEUDANA PRÓBA GRANIA „W KARTY” Z INSPEKCJĄ

Ciężarówkę przewożącą owoce i warzywa z Hiszpanii na Litwę zatrzymał do rutynowego sprawdzenia patrol ITD. W czasie kontroli Okazało się, że rzeczywista masa całkowita zestawu z ładunkiem została przekroczona o 3 tony, natomiast nacisk pojedynczej osi napędowej o blisko 2 tony.

Jednak nie były to jedyne istotne nieprawidłowości. Niespójność wyjaśnień kontrolowanego z dokumentacją przewozową ładunku nasunęła podejrzenia, iż kierowca posługiwał się kartą kierowcy należącą do innej nieobecnej osoby. Dalsze czynności potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia stosowania cudzej karty w celu ukrycia przekroczeń norm dotyczących dopuszczalnych okresów prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i okresów odpoczynku.

W wyniku kontroli wszczęto dwa postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych wobec przewoźnika wykonującego przewóz oraz nałożono łącznie 7 mandatów karnych na kierowcę na kwotę 3850 zł. Po uiszczeniu 16,5 tys. zł należności z tytułu wymaganych kaucji na poczet przyszłych kar oraz rozładunku na miejscu kontroli do parametrów normatywnych – dopuszczono do kontynuowania przewozu. Kartę nieobecnego kierowcy, do której używania kontrolowany kierowca nie miał uprawnień, zatrzymano celem zwrócenia jej właściwemu organowi.

 

Źródło: WITD Białystok