BRAK ZGŁOSZENIA W SENT – WINNY KIEROWCA I PRZEDSIĘBIORCA

Przypomnijmy, że Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) działa od 2017 roku. Jednak wciąż zatrzymania transportów z towarami „wrażliwymi” są bardzo częste.

Tym razem blisko 8 tys. litrów oleju lnianego bez zgłoszenia w systemie SENT usiłował wwieźć do Polski przedsiębiorca z Wielkopolski. Lubuscy funkcjonariusze KAS zatrzymali transport a za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przedsiębiorcy i kierowcy grożą wysokie kary finansowe. Ustawa bowiem wyraźnie precyzuje, że właściciel, który nie zgłosi przewozu towaru tzw. wrażliwego w systemie SENT  może otrzymać karę w wysokości 45% wartości towaru, jednak nie mniej niż 20 tys. zł. Dodatkowo 10 tys. zł – za brak geolokalizatora. Natomiast kierowca, który nie sprawdził numeru referencyjnego, jaki powinien mieć zgłoszony towar, musi się liczyć z mandatem od 5 do 7,5 tys. zł.

Kierowca mandat przyjął, a w sprawie przedsiębiorcy toczy się postępowanie w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

 

Źródło: KAS